Sånger för livets skeenden

Anna Ander är en sångerska med stor genrebredd med allt från visa, jazz och pop till den klassiska repertoaren.

​Från Musikhögskolan i Göteborg tog hon sin kandidatexamen i barock- och renässanssång och hon har efter det turnerat runt om i Skandinavien, Europa, Japan, Kina och USA.

Att sjunga vid begravningar är för Anna ett ärofyllt uppdrag och med sin sång och sitt pianospel är hon särskilt uppskattad för sina personliga gestaltningar av både text och musik. 

Tack för musiken på min mammas begravning. Framförallt DU gav ceremonin ett ljus och hopp jag inte skulle vilja ha varit utan. Vilken närvaro och klang. Ser fram emot att höra dig igen”. Ord från anhörig

                                                                                     

What a wonderful world  (Weiss/Thiele) ANNA ANDER – sång & piano. OLOF ANDER – violin

Crossroads (Don McLean) ANNA ANDER – sång & piano

Ljuset (Afzelius) ANNA ANDER – sång & piano

En stund på jorden (Pourkarim) ANNA ANDER – sång & piano. OLOF ANDER – violin & viola

Knowing me knowing you (Andersson/Ulvaeus) ANNA ANDER – sång & piano, OLOF ANDER – viola

Time to say goodbye (Sartori/Quarantotto) ANNA ANDER – sång & piano. OLOF ANDER violin & viola