CD Duo with Jakob Lindberg

Återspeglingar – svenska sånger med Anna Emilsson (Ander) & Jakob Lindberg

Album: Återspeglingar-svenska sånger
Catalog number: TOP01
Published: 2007 by todo production
Artists: Anna Emilsson & Jakob Lindberg 
Anna Emilsson (Ander) – vocal
Jakob Lindberg – lute & cister
Total time: 68 min
Classification: Folk/ Baroque
Containing: Swedish folk songs and CM Bellman (1740-1795) 
Booklet includes lyrics in both Swedish and English

Pris: 129 kr (Frakt ingår)
Köpet garanteras säkerhet genom Paypal

Price: €13 (No shipping cost) 
Paypal guarantee a secure purchase.

1 Träd fram du nattens Gud       Carl Mikael Bellman
2 Näcken och Jungfrun              Trad
3 Jag går i tusen tankar              Trad
4 På berget jag sitter                  Trad
5 Aldrig en Iris                            C M Bellman
6 Seiste raisu                             Gustaf Larsson/Patrik Silvereke
7 Fjäriln vingad                           C M Bellman
8 Glimmande nymf                     C M Bellman
9 Vårvindar friska/ Ladingväisu   Trad
10 Nå, skruva fiolen                    C M Bellman
11 Solen glimmar                        C M Bellman
12 Med ängslan                          Trad
13 Här dansar ja                         Trad
14 Resan till Österlandet            Trad
15 Valsen till dig                          Gunnel Mauritzson/Helena Torpy
16 Liksom en Herdinna                C M Bellman
17 Märk hur vår skugga               C M Bellman
18 Vedergällningen                      Trad
19 Vaim singar                             Gustaf Larsson/Friedrich Mehler
20 Charon i luren tutar                  C M Bellman
21 På vännen min jag tänker      Trad
22 När som gräset det vajar        Lena Willemark

Sångerna av Bellman ackompanjeras på en cister av Gérard Delaplanque, Lille 1776. Folkvisorna på lutor av Michael Lowe, Oxford 1977 och 1981. Albumet innehåller ett häfte med alla sångtexterna på svenska och översättning på engelska

Jakob plays the cistre, made by Gérard Delaplanque (Lille 1776) in the songs of Bellman and lutes made by Michael Lowe (Oxford 1977 and 1981) in the traditional folksongs. In the booklet you´ll find the lyrics in both Swedish and English.